artikel

de Architekten Cie., circulair ontwerper van het eerste uur

Architectuur

Deze week organiseert Nederland circulair! de ‘Week van de Circulaire Economie’. De BNA riep haar leden op circulaire ontwerpprincipes toe te gaan passen. De Amsterdamse Architekten Cie. is een van de koplopers op dit terrein.

Door Astrid de Wilde

Circular.Cloud is een initiatief van CAD & Company en de Architekten Cie. Dit architectenbureau trad onlangs als servicepartner toe tot het door architect Thomas Rau opgerichte Madaster. Dit onafhankelijke platform registreert bouwmaterialen met als uiteindelijk doel bouwafval in zijn geheel te elimineren. Servicepartners helpen hierbij door alle toegepaste materialen en hoeveelheden in bouwprojecten te documenteren, registreren, archiveren en toegankelijk te maken.

Ontwerpen voor langdurig leven

Het lidmaatschap van Madaster past in de visie van de Architecten Cie. Het bureau wil duurzame omgevingen creëren voor de gebruikers en voor de gemeenschap en cultuur waarbinnen het ontwerpen maakt. Via Life Cycle Analysis (LCA) wordt na oplevering de gebruiksfase geanalyseerd en de ‘total cost of ownership’ in beschouwing genomen. Het bureau maakt ontwerpen voor langdurig leven. Hierin zijn aspecten als uitbreidbaarheid, afstootbaarheid en veranderbaarheid in ogenschouw genomen.

de Architekten Cie. - Circl_ BN AMRO ©Ossip

Circl, ABN AMRO paviljoen Amsterdam. Foto Ossip van Duivenbode

Opbouw van de Cie

De Cie. bestaat uit vier business units: naast de Architekten Cie., zijn dat Cie.Assist, Cie.International en Cie.Concepts. Vorig jaar lanceerde de Cie. ‘Cie.Concepts’, waarmee het bureau projecten initieert, partijen verbindt en deelneemt aan initiatieven. De andere onderdelen nemen respectievelijk architectuur en planning, bouwkundige engineering en BIM (Cie.Assist) en internationale activiteiten voor hun rekening. In totaal werken 50 werknemers bij de verschillende onderdelen. De directie van Cie. Bestaat uit Pi de Bruijn, Branimir Medic, Pero Puljiz, Erik Vrieling en Frank Segaar.

Circl – ABN AMRO paviljoen Amsterdam

Circl is het entreepaviljoen van het hoofdkantoor van ABN AMRO. Het staat haaks op de meer gesloten architectuur van de achterliggende kantoortorens. Het paviljoen is een praktijkvoorbeeld van duurzaam en circulair ontwerpen.

Afvalvrije bouwfasen

De hoofdgedachte van circulair ontwerpen is, dat zowel het bouwen als de exploitatiefase afvalvrij is en zo weinig mogelijk inbreuk maakt op de grondstoffen van de wereld. Dit is overal in het gebouw toegepast. De houten vloeren bestaan uit oude houten kozijnen die zijn verzaagd tot parket, terwijl de tegelvloeren zijn gemaakt van vermalen hergebruikt beton. In het plafond zijn afgedankte spijkerbroeken van bankmedewerkers verwerkt als isolatiemateriaal.

Materialenpaspoort

Er is vanaf het begin rekening gehouden met de recycleerbaarheid van het gebouw. Alle materialen, componenten en onderdelen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort, een systeem dat onder de naam ‘LLMNT’ is ontwikkeld door opdrachtgever en architect. Om het gebouw op de juiste, circulaire manier te behandelen is van het paviljoen een 3D-model gemaakt. Voor ieder onderdeel is een paspoort opgesteld. Zo is te zien waaruit ieder onderdeel is opgebouwd, wie de leverancier is en hoe er mee omgegaan kan worden.

de Architekten Cie. - Circl_ BN AMRO ©Ossip

Foto Ossip van Duivenbode

Houten draagconstructie

De houten draagconstructie is hiervan een mooi voorbeeld. Zij is zodanig in elkaar gezet, dat de onderdelen ervan na sloop nog helemaal gaaf zullen zijn. De toeleverancier kan het hout na de geschatte levenscyclus van dertig jaar komen ophalen en opnieuw gebruiken. Dit betekent ook dat het ontwerp zo is gemaakt dat het eenvoudig in onderdelen uit elkaar is te halen, zegt projectarchitect Hans Hammink.

Toeleverancier als coauteur

Over de circulariteit zegt Hammink: “De houtleverancier wordt meer een ‘co-maker, een ‘medemaker’. De leverancier moet er baat bij hebben dat hij zijn hout na dertig jaar weer kan gebruiken. Hoe dat in detail gaat werken is nog iets waarover wordt nagedacht. Zo wordt het project een ontwerp waarbij de architecten zoveel mogelijk in de toekomst kijken en de gebruikers die toekomst vormgeven en uitbouwen, een zichzelf immer voortstuwend proces.”

Projecten van de Cie. zijn:

– FIRST Rotterdam – de Architekten Cie

ARC16: FIRST Rotterdam – de Architekten Cie

Op een markante locatie midden in Rotterdam, aan het Weena tegenover het nieuwe Centraal Station, staat het kantoorgebouw First. Hiermee is een nieuw hoogteaccent aan de binnenstad toegevoegd. Lees verder

 

– Galileo Reference Centre – de Architekten Cie.

ARC17 Architectuur: Galileo Reference Centre – de Architekten Cie.

Beeld door Element

Aan de rand van het duinlandschap is het Galileo Reference Centre geconcipieerd als een paviljoen waar de grenzen tussen gebouw en natuur in elkaar overvloeien. Het strakke volumen wordt verzacht door patio’s en het kleinschalige gevelpatroon van cassettes die verschillende graden van transparantie kennen. In het interieur met karakteristieke houten draagconstructies staat de mogelijkheid tot interactie tussen de gebruikers centraal. Lees verder

– Woontoren op de Zuidas in Amsterdam door de Architekten Cie.

Woontoren op de Zuidas in Amsterdam door de Architekten Cie.

De getinte glaspanelen in de gevels delen de grote vlakken subtiel op. Foto Jeroen Musch

Vlak voor dat de kredietcrisis in al zijn hevigheid losbarstte, is op de Zuidas in het Mahler 4-gebied de eerste woontoren opgeleverd. Met de ‘New Amsterdam’ heeft de hoop om van deze nieuwe wijk een tweede multifunctioneel en bruisend stadscentrum van Amsterdam te maken een gezicht gekregen. Sinds kort brengen ’s avonds niet alleen mensen die overwerken tijd in het gebied door, maar ook bewoners. Het ontwerp van Branimir Medić en Pero Puljiz van de Architekten Cie. is generiek en tijdsbestendig. Lees verder

 

 

Reageer op dit artikel